Tarieven en vergoeding; afspraken afzeggen; registraties, wet- en regelgeving

Informatie

Informatie

Tarieven en vergoeding

Kinderen tot 18 jaar

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg aan alle kinderen tot 18 jaar. MOED Psychologie heeft een contract met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Het is hierdoor mogelijk dat de hulp voor 100% wordt vergoed. Hier is wel een verwijzing voor nodig van een huis- of jeugdarts. Ook is het mogelijk om via het Sociaal Team van jouw woonplaats verwezen te worden. 

 

Jongeren & volwassenen vanaf 18 jaar

Psychologische behandeling valt binnen de Basisverzekering. Om onafhankelijk te blijven en de beste zorg te kunnen bieden, heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Heb je een restitutie polis, dan krijg je het marktconforme tarief volledig vergoed. Heb je een natura polis, dan wordt meestal 60% tot 85% van het declaratiebedrag vergoed door je zorgverzekeraar. Het restbedrag betaal je zelf. Informeer vooraf goed bij je zorgverzekeraar wat er vergoed wordt vanuit de polis die je hebt afgesloten en welke specifieke voorwaarden er gelden. 

Een overzicht met restitutiepolissen is te vinden op: www.contractvrijepsycholoog.nl

Na beëindiging van de behandeling ontvang je de factuur. Deze nota dient binnen 4 weken betaald te worden en kan gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. 

Om voor de vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat er een geldige verwijsbrief is van een (huis)arts. Hierin moet staan: de naam, adres en AGB-code van de (huis)arts en dat er een indicatie is voor B-GGZ.

Een individuele sessie kost €105,25.

Informatie

Afzeggen?

Doe je dit minimaal 24 uur van te voren, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Afzeggen kan telefonisch, per mail of WhatsApp. Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, ontvang je een factuur van €50,-. Deze kosten kan je niet indienen bij je zorgverzekering of bij de gemeente.

Informatie

Registraties, wet- en regelgeving

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog (nr 79918320625).

In de Wet BIG zijn een aantal beroepen opgenomen die beschermd zijn en die je dus alleen mag voeren als je ook daadwerkelijk opgeleid bent voor dit beroep. Bijvoorbeeld de beroepen voor Gezondheidszorg(GZ)-psycholoog, Psychotherapeut, maar ook Tandarts of Verloskundige. Of een therapeut ook een geldige registratie heeft is na te kijken in het BIG-register (www.bigregister.nl)

Ik ben als lid aangesloten bij NVGZP (nr1364) en LVVP (nr4942).

De Geestelijke gezondheidszorg kent veel verschillende aspecten en specialisaties. Deze specialisaties hebben zich vaak verenigd in beroepsverenigingen. Dit is niet gekoppeld aan de wet op de beroepen (BIG). Deze beroepsverenigingen hebben zich voor een groot deel weer verenigd in P3NL. 

Natuurlijk is alles wat ik doe gericht op het leveren van hoogwaardige hulp. Dat je kwaliteit van de behandeling en de therapeut verwacht is dan ook normaal. Maak vooral bespreekbaar wat je verwachtingen hieromtrent zijn.

Naast goede afspraken is er ook een Wet waarin afspraken over “kwaliteit”  in de geestelijke gezondheidszorg is vastgelegd. Deze aspecten zijn vastgelegd in een zogenaamd ” kwaliteitsstatuut”. Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

Ik doe er alles aan om je/jullie zo goed mogelijk te helpen. Mocht het onverhoopt toch anders lopen, dan vraag ik je dit met mij te bespreken, zodat we er iets aan kunnen doen.

Mochten we er gezamenlijk niet uitkomen dan heeft de beroepsvereniging LVVP waar ik bij aangesloten ben een officiële klachtenprocedure. Deze is te bereiken via https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/.

AGB registraties

Voor de vergoeding door de gemeente werk ik via Vecozo. Dit een veilige website om (persoons-)informatie te delen tussen verschillende partijen in de zorg. Om te kunnen werken met Vecozo vindt eerst een controle plaats of je ook gegevens mag inzien en delen. Dit wordt vastgelegd in het AGB-register. Hier kun je controleren of een zorgverlener en/of praktijk ook medische gegevens mag inzien en/of delen.

Praktijk AGB: MOED Psychologie (94064492)

Zorgverlener AGB: Marike Obdam (94017616)

Het is wettelijk geregeld dat hulpverlening alleen kan starten als beide ouders daarvoor toestemming geven, indien beiden het ouderlijk gezag hebben. Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn, is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig. Dit gebeurt middels een toestemmingsverklaring, zoals toegelicht onder het kopje toestemmingsverklaring.

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Als client moet je ervan uit kunnen gaan dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Zo mag ik niet zomaar contact met de huisarts of gemeente opnemen of niets met je bespreken via e-mail zonder jouw nadrukkelijke goedkeuring. Middels een toestemmingsverklaring maak ik afspraken met jou hoe met informatie om te gaan.

Privacystatement