Behandelaanbod

Therapie

Ik bied een passende behandeling voor een breed scala aan klachten bij kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. Veel voorkomende vragen zijn gericht op de behandeling van hechtingsproblemen, angst- en dwangstoornissen, stemmingsproblemen, trauma’s, negatief zelfbeeld, opvoedproblemen, boosheid en agressie. Ik bied altijd maatwerk en kijk samen met jou / jullie naar wat er nodig is. Binnen de behandeling maak ik vaak gebruik van Theraplay, Nurture and Play, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie.

Twijfel je of de praktijk je kan helpen bij de klachten? Je kunt altijd contact opnemen om de vraag voor te leggen, ik denk graag met je mee.

Klik op de therapievorm voor meer informatie

Theraplay is een speelse, therapeutische behandelmethode die wordt ingezet om de ouder- kindrelatie te verstevigen en waarin ouder/verzorger en kind samen deelnemen aan de behandeling.
Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de
activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze
ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten.
Theraplay is bedoeld voor het kind, samen met zijn huidige primaire verzorger. Dat kan de biologische ouder zijn, maar ook een pleeg-, adoptie- of gezinshuisouder.

Meer lezen: www.detheraplayacedemie.nl

Nurture & Play is een kortdurende interventie voor zwangere vrouwen en moeders met een baby of peuter. De interventie is ontwikkeld in Finland door Saara Salo en haar collega’s en is gebaseerd op Theraplay en ‘Mentalization Based Treatment’ (MBT). Het programma is wetenschappelijk onderbouwd. De is gericht op het vergroten van een positieve en hechte band tussen moeder en kind. (Aanstaande) moeders die, om welke reden dan ook, meer moeite hebben om zich positief te verbinden met hun kindje, zijn van harte welkom. De interventie is kortdurend, laagdrempelig en gericht op preventie. Ook vaders worden betrokken bij het programma. Nurture & Play is preventief, kortdurend en speels en kan zowel individueel als in kleine groepen worden ingezet. Het is gericht op het verbeteren van de ouder-kind interactie, gebruikt daarvoor speelse momenten en reflectieve gesprekken, vanaf de zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Meer lezen: www.emdr.nl

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die je − voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Meer lezen: www.vgct.nl

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de
sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke
vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is
kortdurend en resultaatgericht. Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier
kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden.